فیلتر توسط

سنسور جریان CHIEFUL

تکنیکال الکتریک ارایه دهنده انواع سنسور های جریان CHIEFUL چین امادگی خود را جهت فروش,مشاوره,خرید محصولات CHIEFUL در ایران اعلام میدارد

سنسور جریان CHIEFUL بهترین محصول چینی در ایران میباشد.

سنسور جریان CHIEFUL

سنسور جریان CHIEFUL

5 محصول وجود دارد.

فیلترهای فعال

هم اکنون سفارش دهید

ترنسدیوسر هال افکت 600 آمپر CHIEFUL CS600B

حمل رایگان

ترنسدیوسر هال افکت 600 آمپر CHIEFUL CS600B CURRENT TRANSDUCER

کاربردها:

درایور و کنترل سرعت موتورهای AC و سروو موتورهای صنعتی

کانورترهای استاتیک برای درایو موتورهای DC

سیستم های دارای تغذیه باتری

منابع تغذیه بدون وقفه یا UPS

منابع تغذیه سويیچینگ یا SMPS

منابع تغذیه جوشکاری

كوره هاي القايي

هم اکنون سفارش دهید

ترنسدیوسر هال افکت 400 آمپر CHIEFUL CS400B

حمل رایگان

ترنسدیوسر هال افکت 400 آمپر CHIEFUL CS400B CURRENT TRANSDUCER

کاربردها:

درایور و کنترل سرعت موتورهای AC و سروو موتورهای صنعتی

کانورترهای استاتیک برای درایو موتورهای DC

سیستم های دارای تغذیه باتری

منابع تغذیه بدون وقفه یا UPS

منابع تغذیه سويیچینگ یا SMPS

منابع تغذیه جوشکاری

كوره هاي القايي

هم اکنون سفارش دهید

ترنسدیوسر هال افکت 100 آمپر CHIEFUL CS100B

حمل رایگان

ترنسدیوسر هال افکت 100 آمپر CHIEFUL CS100B CURRENT TRANSDUCER

کاربردها:

درایور و کنترل سرعت موتورهای AC و سروو موتورهای صنعتی

کانورترهای استاتیک برای درایو موتورهای DC

سیستم های دارای تغذیه باتری

منابع تغذیه بدون وقفه یا UPS

منابع تغذیه سويیچینگ یا SMPS

منابع تغذیه جوشکاری

كوره هاي القايي

هم اکنون سفارش دهید

ترنسدیوسر هال افکت 200 آمپر CHIEFUL CS200B

حمل رایگان

ترنسدیوسر هال افکت 200 آمپر CHIEFUL CS200B CURRENT TRANSDUCER

کاربردها:

درایور و کنترل سرعت موتورهای AC و سروو موتورهای صنعتی

کانورترهای استاتیک برای درایو موتورهای DC

سیستم های دارای تغذیه باتری

منابع تغذیه بدون وقفه یا UPS

منابع تغذیه سويیچینگ یا SMPS

منابع تغذیه جوشکاری

كوره هاي القايي

هم اکنون سفارش دهید

ترنسدیوسر هال افکت 1000 آمپر CHIEFUL CS1000S

حمل رایگان

ترنسدیوسر هال افکت 1000 آمپر CHIEFUL CS1000S CURRENT TRANSDUCER

کاربردها سنسور جریان:

درایور و کنترل سرعت موتورهای AC و سروو موتورهای صنعتی

کانورترهای استاتیک برای درایو موتورهای DC

سیستم های دارای تغذیه باتری

منابع تغذیه بدون وقفه یا UPS

منابع تغذیه سويیچینگ یا SMPS

منابع تغذیه جوشکاری

كوره هاي القايي