فیلتر توسط

شاخه‌ها

شاخه‌ها

برند

برند

LEM

خروجي سنسور جریان lem سویس به صورت جريان متناسب با جريان عبوري است با نماد LA و HAS نمایش داده میشود

سنسور ولتاژ lem سویس اين سنسور براي اندازه گيري ولتاژ از روش محاسبه جريان استفاده مي كند با نماد LV نمایش داده میشود

ترنسدیوسر جریان برای اندازه گیری جریان های DC، AC، جریان های پالسی و جریان های ترکیبی مناسب می باشد.با نماد LF و HAT نمایش داده میشود

سنسور جریان LEM,ترنسدیوسر جریان

LEM

30 محصول وجود دارد.

فیلترهای فعال