فهرست محصولات بر اساس برند semikron

semikron

semikron

هم اکنون سفارش دهید

آی جی بی تی دوبل 75 آمپر IGBT سمیکرون SKM75GB12T4 SEMIKRON

حمل رایگان

ای جی بی تی IGBT SKM75GB12T4 

آی جی بی تی نوعی ترانزیستور قدرت دارای افت ولتاژ کمتر و سرعت سؤیچینگ بالا ما بین انواع سویچ های ولتاژ بالا و جریان بالا
موارد استفاده:
1.IGBT ای جی بی تی در دستگاه های تولید ولتاژ AC از ولتاژ یس از مجله UPS,اینورتر و سولار
2.IGBT ای جی بی تی در دستگاه های افزایش فرکانس انواع دست گاه جوش,کولر گازی 
3.IGBT ای جی بی تی برای کنترل و تقویت ولتاژ DCدر قطار و ماشین برقی

هم اکنون سفارش دهید

آی جی بی تی تکی 600 آمپر SKM600GA12T4 سمیکرون

حمل رایگان


آی جی بی تی 
SEMUKRON GERMANY IGBT
آی جی بی تی نوعی ترانزیستور قدرت دارای افت ولتاژ کمتر و سرعت سؤیچینگ بالا ما بین انواع سویچ های ولتاژ بالا و جریان بالا
موارد استفاده:
1.در دستگاه های تولید ولتاژ AC از ولتاژ یس از مجله UPS,اینورتر و سولار
2.در دستگاه های افزایش فرکانس انواع دست گاه جوش,کولر گازی و یخچال
3.برای کنترل و تقویت ولتاژ DCدر قطار و ماشین های برقی

هم اکنون سفارش دهید

آی جی بی تی دوبل 100 آمپر SKM100GB12T4 IGBT سمیکرون SEMIKRON

حمل رایگان

آی جی بی تی  IGBT SKM100GB12T4

آی جی بی تی نوعی ترانزیستور قدرت دارای افت ولتاژ کمتر و سرعت سؤیچینگ بالا ما بین انواع سویچ های ولتاژ بالا و جریان بالا
موارد استفاده:
1.IGBT در دستگاه های تولید ولتاژ AC از ولتاژ یس از مجله UPS,اینورتر و سولار
2.IGBT در دستگاه های افزایش فرکانس انواع دست گاه جوش,کولر گازی و یخچال
3.IGBT برای کنترل و تقویت ولتاژ DCدر قطار و ماشین های برقی

هم اکنون سفارش دهید

آی جی بی تی دوبل 150 آمپر SKM150GB12T4 IGBT سمیکرون

حمل رایگان

آی جی بی تی SKM150GB12T4 
SEMIKRON GERMANY IGBT

آی جی بی تی نوعی ترانزیستور قدرت دارای افت ولتاژ کمتر و سرعت سؤیچینگ بالا ما بین انواع سویچ های ولتاژ بالا و جریان بالا
موارد استفاده:
1.آی جی بی تی در دستگاه های تولید ولتاژ AC از ولتاژ یس از مجله UPS,اینورتر 
2.آی جی بی تی در دستگاه های افزایش فرکانس انواع دست گاه جوش,کولر گازی
3.آی جی بی تی برای کنترل و تقویت ولتاژ DCدر قطار و ماشین های برقی

هم اکنون سفارش دهید

آی جی بی تی دوبل 200 آمپر SKM200GB12T4 IGBT SEMIKRON

حمل رایگان

آی جی بی تی IGBT SKM200GB12T4 SEMIKRON

آی جی بی تی نوعی ترانزیستور قدرت دارای افت ولتاژ کمتر و سرعت سؤیچینگ بالا ما بین انواع سویچ های ولتاژ بالا و جریان بالا
1.IGBT ای جی بی تی در دستگاه های تولید ولتاژ AC از ولتاژ یس از مجله UPS,اینورتر و سولار
2.IGBT ای جی بی تی در دستگاه های افزایش فرکانس انواع دست گاه جوش,کولر گازی 
3.IGBT ای جی بی تی برای کنترل و تقویت ولتاژ DCدر قطار و ماشین برقی

هم اکنون سفارش دهید

آی جی بی تی دوبل 300 آمپر SKM300GB12T4 IGBT سمیکرون SEMIKRON

حمل رایگان

آی جی بی تی IGBT SKM300GB12T4

آی جی بی تی نوعی ترانزیستور قدرت دارای افت ولتاژ کمتر و سرعت سؤیچینگ بالا ما بین انواع سویچ های ولتاژ بالا و جریان بالا
موارد استفاده:
1.آی جی بی تی IGBT در دستگاه های تولید ولتاژ AC از ولتاژ یس از مجله UPS,اینورتر و سولار
2.آی جی بی تی IGBT در دستگاه های افزایش فرکانس انواع دست گاه جوش,کولر گازی
3.آی جی بی تی IGBT برای کنترل و تقویت ولتاژ DCدر قطار و ماشین  برقی

هم اکنون سفارش دهید

آی جی بی تی دوبل 400 آمپر IGBT SKM400GB12T4 سمیکرون semikron المان

حمل رایگان

آی جی بی تی  SKM400GB12T4

SEMIKRON GERMANY IGBT
آی جی بی تی نوعی ترانزیستور قدرت دارای افت ولتاژ کمتر و سرعت سؤیچینگ بالا ما بین انواع سویچ های ولتاژ بالا و جریان بالا
موارد استفاده:
1.در دستگاه های تولید ولتاژ AC از ولتاژ یس از مجله UPS,اینورتر و سولار
2.در دستگاه های افزایش فرکانس انواع دست گاه جوش,کولر گازی و یخچال
3.برای کنترل و تقویت ولتاژ DCدر قطار و ماشین های برقی

هم اکنون سفارش دهید

آی جی بی تی دوبل 600 آمپر IGBT SKM600GB12T4 سمیکرون

حمل رایگان

آی جی بی تی IGBT SKM600GB12T4

آی جی بی تی نوعی ترانزیستور قدرت دارای افت ولتاژ کمتر و سرعت سؤیچینگ بالا ما بین انواع سویچ های ولتاژ بالا و جریان بالا
موارد استفاده:
1.آی جی بی تی IGBT در دستگاه های تولید ولتاژ AC از ولتاژ یس از مجله UPS,اینورتر و سولار
2.آی جی بی تی IGBT در دستگاه های افزایش فرکانس انواع دست گاه جوش,کولر گازی
3.آی جی بی تی IGBT برای کنترل و تقویت ولتاژ DCدر قطار و ماشین برقی

هم اکنون سفارش دهید

ای جی بی تی دوبل 50 آمپر IGBT سمیکرون SKM50GB12T4 SEMIKRON

حمل رایگان

ای جی بی تی سمیکرون IGBT SKM50GB12T4 

آی جی بی تی نوعی ترانزیستور قدرت دارای افت ولتاژ کمتر و سرعت سؤیچینگ بالا ما بین انواع سویچ های ولتاژ بالا و جریان بالا
موارد استفاده:
1.IGBT ای جی بی تی در دستگاه های تولید ولتاژ AC از ولتاژ یس از مجله UPS,اینورتر و سولار
2.IGBT ای جی بی تی در دستگاه های افزایش فرکانس انواع دست گاه جوش,کولر گازی 
3.IGBT ای جی بی تی برای کنترل و تقویت ولتاژ DCدر قطار و ماشین برقی

هم اکنون سفارش دهید

تریستور دیسکی 340 آمپر 1600 ولت آلمان SKT340/16E SEMIKRON

حمل رایگان

تریستور  دیسکی 340 آمپر 1600 ولت آلمان SKT340/16E SEMIKRON

تریستورهای دیسکی , کلید یک سو ساز با سرعت قطع , وصل بالا در جریان و ولتاژ بالا

برای استفاده در دستگاه های تولید فرکانس و تابلو های AC , DC ساز  

جهت استفاده در کنترل زاویه آتش در ولتاژ AC  , کنترل ولتاژ در ولتاژ DC

شرکت سازنده:SEMIKRON

کشور:آلمان

هم اکنون سفارش دهید

تریستور دیسکی 551 آمپر سمیکرون آلمان SKT551/16 SEMIKRON

حمل رایگان

تریستورهای دیسکی , کلید یک سو ساز با سرعت قطع , وصل بالا در جریان و ولتاژ بالا

برای استفاده در دستگاه های تولید فرکانس و تابلو های AC , DC ساز  

جهت استفاده در کنترل زاویه آتش در ولتاژ AC  , کنترل ولتاژ در ولتاژ DC

شرکت سازنده:SEMIKRON

کشور:آلمان

هم اکنون سفارش دهید

تریستور دیسکی 760 آمپر سمیکرون آلمان SKT760/16 SEMIRKON

حمل رایگان

تریستورهای دیسکی , کلید یک سو ساز با سرعت قطع , وصل بالا در جریان و ولتاژ بالا

برای استفاده در دستگاه های تولید فرکانس و تابلو های AC , DC ساز  

جهت استفاده در کنترل زاویه آتش در ولتاژ AC  , کنترل ولتاژ در ولتاژ DC

شرکت سازنده:SEMIKRON

کشور:آلمان