فیلتر توسط

استابلایزر تک فاز

از استابلایزر های تک فاز جهت جلوگیری از صدمات ناشی از نوسانات ولتاژ در آزمایشگاه ها، دستگاههای حساس، سرور های کامپیوتر، منازل و اداره ها استفاده می گردد.

تکنیکال الکتریک دارای نمایندگی شرکت های DELTA,FARATEL,GOLDSTAR,TOYO,OMEGA در زمینه خرید، فروش، مشاوره و پخش تجهیزات برق صنعتی و انواع استابلایزر های تک فاز شامل صنعتی توان بالا و نیمه صنعتی فعالیت دارد.

استابلایزر تک فاز

استابلایزر تک فاز

13 محصول وجود دارد.

فیلترهای فعال

هم اکنون سفارش دهید

استابلایزر تک فاز سروموتوری 0.5 کاوآ رومیزی LG-1P-0-5K-V

حمل رایگان

برخی از کاربردهای استابلایزر تک فاز سرووموتوری 0.5 کاوآ رومیزی LG-1P-0-5K-V :

هم اکنون سفارش دهید

استابلایزر تک فاز سرووموتوری 1 کاوآ رومیزی LG-1P-1K-V

حمل رایگان

برخی از کاربردهای استابلایزر تک فاز سرووموتوری 1KVA رومیزی LG-1P-1K-V :

استابلایزر محافظ کولرگازی

استابلایزر محافظ کامپیوتر

استابلایزر محافظ یخچال

استابلایزر محافظ ماشین لباسشویی

هم اکنون سفارش دهید

استابلایزر تک فاز سرووموتوری 1.5 کاوآ رومیزی LG-1P-1-5K-V

حمل رایگان

برخی از کاربردهای استابلایزر تک فاز سرووموتوری 1.5kva رومیزی LG-1P-1-5K-V :

 • استابلایزر محافظ کولرگازی

 • استابلایزر محافظ کامپیوتر

 • استابلایزر محافظ یخچال

 • استابلایزر محافظ ماشین لباسشویی

هم اکنون سفارش دهید

استابلایزر تک فاز سرووموتوری 2KVA رومیزی LG-1P-2K-H

حمل رایگان

برخی از کاربردهای استابلایزر تک فاز سرووموتوری 2KVA رومیزی LG-1P-2K-H :

 • استابلایزر تک فاز محافظ کولرگازی

 • استابلایزر تک فاز محافظ کامپیوتر

 • استابلایزر تک فاز محافظ یخچال

 • استابلایزر تک فاز محافظ ماشین لباسشویی

هم اکنون سفارش دهید

استابلایزر تک فاز سرووموتوری 3KVA رومیزی LG-1P-3K-H

حمل رایگان

برخی از کاربردهای استابلایزر تک فاز سرووموتوری 3KVA رومیزی LG-1P-3K-H :

 • استابلایزر تک فاز محافظ کولرگازی
 • استابلایزر تک فاز محافظ کامپیوتر
 • استابلایزر تک فاز محافظ یخچال
 • استابلایزر تک فاز محافظ ماشین لباسشویی

هم اکنون سفارش دهید

استابلایزر تک فاز سرووموتوری 5KVA رومیزی LG-1P-5K-H

حمل رایگان

برخی از کاربردهای استابلایزر تک فاز سرووموتوری  5KVA رومیزی LG-1P-5K-H:

 • استابلایزر محافظ کولرگازی

 • استابلایزر محافظ کامپیوتر

 • استابلایزر محافظ یخچال
 • استابلایزر محافظ ماشین لباسشویی

هم اکنون سفارش دهید

استابلایزر تک فاز سرووموتوری 8kva دیواری LG-1P-8K-W

حمل رایگان

برخی از کاربردهای استابلایزر تک فاز سرووموتوری 8kva دیواری LG-1P-8K-W :

 • استابلایزر محافظ کولرگازی

 • استابلایزر محافظ کامپیوتر

 • استابلایزر محافظ یخچال

 • استابلایزر محافظ ماشین لباسشویی

هم اکنون سفارش دهید

استابلایزر تک فاز سرووموتوری 10KVA دیواری LG-1P-10K-W

حمل رایگان

برخی از کاربردهای استابلایزر تک فاز سرووموتوری 10KVA دیواری LG-1P-10K-W :

استابلایزر محافظ کولرگازی

استابلایزر محافظ کامپیوتر

استابلایزر محافظ یخچال

استابلایزر محافظ ماشین لباسشویی

هم اکنون سفارش دهید

استابلایزر تک فاز سرووموتوری 10KVA چرخدار LG-1P-10K-V

حمل رایگان

برخی از کاربردهای استابلایزر تک فاز سرووموتوری 10KVA چرخدار LG-1P-10K-V:

استابلایزر محافظ کولرگازی

استابلایزر محافظ کامپیوتر

استابلایزر محافظ یخچال

استابلایزر محافظ ماشین لباسشویی

هم اکنون سفارش دهید

استابلایزر تک فاز سرووموتوری 15KVA چرخدار LG-1P-15K-V

حمل رایگان

برخی از کاربردهای استابلایزر تک فاز سرووموتوری 15KVA چرخدار LG-1P-15K-V :

استابلایزر محافظ کولرگازی

استابلایزر محافظ کامپیوتر

استابلایزر محافظ یخچال

استابلایزر محافظ ماشین لباسشویی

هم اکنون سفارش دهید

استابلایزر تک فاز سرووموتوری 8KVA چرخدار LG-1P-8K-V

حمل رایگان

برخی از کاربردهای استابلایزر تک فاز سرووموتوری 8KVA چرخدار LG-1P-8K-V:

 • استابلایزر محافظ کولرگازی

 • استابلایزر محافظ کامپیوتر

 • استابلایزر محافظ یخچال

 • استابلایزر محافظ ماشین لباسشویی

هم اکنون سفارش دهید

استابلایزر تک فاز سرووموتوری 20KVA چرخدار LG-1P-20K-V

حمل رایگان

برخی از کاربردهای استابلایزر تک فاز سرووموتوری  20KVA چرخدار LG-1P-20K-V :

استابلایزر تک فاز  محافظ کولرگازی

استابلایزر تک فاز  محافظ کامپیوتر

استابلایزر تک فاز  محافظ یخچال

استابلایزر تک فاز  محافظ ماشین لباسشویی