فهرست محصولات بر اساس برند OBO

OBO

OBO

هم اکنون سفارش دهید

سرج ارستر OBO 5081800 مدل ND-CAT6A/EA

حمل رایگان
محدوده فرکانسی > 500 MHz
سطح حفاظت ولتاژ <700 V
ولتاژ نامی DC 58V
ولتاژ نامی AC 41V
جریان بار نامی 1 A
نوع سرج ارستر سرج ارستر های دوربین های مدار بسته و تلویزیون
دسته بندی بر اساس استاندارد IEC ۶۱۶۴۳-۱۱ Type 2+3
ناحیه (Zone) حفاظت از صاعقه 1 → 3
جریان تخلیه نامی (۸/۲۰) 1 KA
جریان تخلیه کل سوییچینگ 7 KA
میزان حفاظت IP20
هم اکنون سفارش دهید

سرج ارستر OBO 5081802 مدل ND-CAT6/E-F

حمل رایگان

نوع سرج ارستر

سرج ارستر کلاس 2

ولتاژ نامی

230V

جریان تخلیه کل سوییچینگ

40 kA

سطح حفاظت ولتاژ

1.3 kV

زمان پاسخ

25 ns<

ظرفیت قطع جریان دنباله ای

50 KA eff

حداکثر جریان فیوز پشتیبان

160 A gL / gG

محدوده دما

-40 - +80 ° C

میزان حفاظت

IP۲۰

هم اکنون سفارش دهید

سرج ارستر OBO 5093522 مدل V50-B+C 1pole+NPE

حمل رایگان

نوع سرج ارستر

سرج ارستر ترکیبی کلاس 1+2

قابلیت تحمل حداکثر جریان ضربه ای 

12.5 KA

جریان تخلیه کل (۱۰/۳۵۰)

37.5 KA

جریان تخلیه نامی (۸/۲۰)

30 KA

جریان تخلیه کل سوییچینگ

50 KA

ظرفیت قطع جریان دنباله ای

50 KA eff

حداکثر جریان فیوز پشتیبان

160 A

مجموع جریان تخلیه سوییچینگ

80 KA

هم اکنون سفارش دهید

سرج ارستر OBO 5093526 مدل V50-B+C 3pole+NPE

حمل رایگان

نوع سرج ارستر

سرج ارستر ترکیبی کلاس 1+2

ناحیه (Zone) حفاظت از صاعقه

0→2

قابلیت تحمل حداکثر جریان ضربه ای

12.5 KA

جریان تخلیه کل (۱۰/۳۵۰)

37.5 KA

جریان تخلیه نامی (۸/۲۰)

30 KA

جریان تخلیه کل سوییچینگ

50 KA

حداکثر جریان فیوز پشتیبان

160 A

مجموع جریان تخلیه سوییچینگ

80 KA

هم اکنون سفارش دهید

سرج ارستر OBO 5093623 مدل V25-B+C3PH600

حمل رایگان

نوع سرج ارستر

سرج ارستر فتوولتاییک کلاس 2+1

ولتاژ نامی

600V

ناحیه (Zone) حفاظت از صاعقه

0→2

جریان تخلیه نامی (۸/۲۰)

30 KA

جریان تخلیه کل سوییچینگ

50 KA

سطح حفاظت ولتاژ

2.6 KV

زمان پاسخ

<25 ns

محدوده دما

-40 - +80 ° C

میزان حفاظت

IP20

هم اکنون سفارش دهید

سرج ارستر OBO 5094444 مدل V25-B+C 1pole+NPE+FS

حمل رایگان

نوع سرج ارستر

سرج ارستر ترکیبی کلاس 1+2

ولتاژ نامی

230V

قابلیت تحمل حداکثر جریان ضربه

7 KA

جریان تخلیه کل (۱۰/۳۵۰)

14 KA

جریان تخلیه نامی (۸/۲۰)

30 KA

جریان تخلیه کل سوییچ

50 KA

سطح حفاظت ولتاژ

<0.9 KV

حداکثر جریان فیوز 

160 A

مجموع جریان تخلیه سوییچ

60 KA

هم اکنون سفارش دهید

سرج ارستر OBO 5094457 مدل V25-B+C 1pole+NPE

حمل رایگان

نوع سرج ارستر

سرج ارستر ترکیبی کلاس 1+2

ولتاژ نامی

230V

جریان تخلیه کل (۱۰/۳۵۰)

14 KA

جریان تخلیه نامی (۸/۲۰)

30 KA

جریان تخلیه کل سوییچ

50 KA

سطح حفاظت ولتاژ

<0.9 KV

ظرفیت قطع جریان دنباله

40 KA eff

حداکثر جریان فیوز

160 A

مجموع جریان تخلیه سوییچ

60 KA

هم اکنون سفارش دهید

سرج ارستر OBO 5094463 مدل V25-B+C 3pole+NPE

حمل رایگان

نوع سرج ارستر

سرج ارستر ترکیبی کلاس 1+2

ولتاژ نامی

230V

جریان تخلیه کل (۱۰/۳۵۰)

14 KA

جریان تخلیه نامی (۸/۲۰)

30 KA

جریان تخلیه کل سوییچینگ

50 KA

سطح حفاظت ولتاژ

<0.9 KV

حداکثر جریان فیوز پشتیبان

160 A

میزان حفاظت

IP20

مجموع جریان تخلیه سوییچینگ

60 KA

هم اکنون سفارش دهید

سرج ارستر OBO 5094510 مدل V25-B+C 3pole+NPE+FS

حمل رایگان

نوع سرج ارستر

سرج ارستر ترکیبی کلاس 1+2

جریان تخلیه کل (۱۰/۳۵۰)

14 KA

جریان تخلیه نامی (۸/۲۰)

30 KA

جریان تخلیه کل سوییچینگ

50 KA

سطح حفاظت ولتاژ

<0.9 KV

ظرفیت قطع جریان دنباله ای

40 KA eff

حداکثر جریان فیوز پشتیبان

160 A

مجموع جریان تخلیه سوییچینگ

60 KA

هم اکنون سفارش دهید

سرج ارستر OBO 5094605 مدل V20-C3PH600

حمل رایگان

نوع سرج ارستر

سرج ارستر فتوولتاییک کلاس 2

ولتاژ نامی

600V

ناحیه (Zone) حفاظت از صاعقه

1→2

جریان تخلیه نامی (۸/۲۰)

, 20 KA

جریان تخلیه کل سوییچینگ

40v KA

سطح حفاظت ولتاژ

2.6 KV

زمان پاسخ

<25 ns

محدوده دما

-40 - +80 ° C

میزان حفاظت

IP20

هم اکنون سفارش دهید

سرج ارستر OBO 5094608 مدل V20-C3PH1000

حمل رایگان

نوع سرج ارستر

سرج ارستر فتوولتاییک کلاس 2

ولتاژ نامی

1000V

ناحیه (Zone) حفاظت از صاعقه

1→2

جریان تخلیه نامی (۸/۲۰)

, 20 KA

جریان تخلیه کل سوییچینگ

40v KA

سطح حفاظت ولتاژ

4 KV

زمان پاسخ

<25 ns

محدوده دما

-40 - +80 ° C

میزان حفاظت

IP20

هم اکنون سفارش دهید

سرج ارستر OBO 5095251 مدل V20C 2-pole+NPE 280 V

حمل رایگان

نوع سرج ارستر

سرج ارستر کلاس 2

ولتاژ نامی

230V

جریان تخلیه کل سوییچینگ

40 kA

سطح حفاظت ولتاژ

1.3 kV

زمان پاسخ

25 ns<

ظرفیت قطع جریان دنباله ای

50 KA eff

حداکثر جریان فیوز پشتیبان

160 A gL / gG

محدوده دما

-40 - +80 ° C

میزان حفاظت

IP۲۰