فهرست محصولات بر اساس برند SIBA فیوز

SIBA فیوز

SIBA فیوز

هم اکنون سفارش دهید

جا فیوز 450 آمپر FUSE SIBA 450A DC

حمل رایگان

شرکت سازنده: SIBA

کشور سازنده:GERMANY

جافیوزنگه دارنده فیوزهای DC از رنج های 35A~450A وسیله حفاظتی در تجهیزات الکتریکیبا ولتاژ DC برای جلو گیری از سوختگی قطعات الکتریکی ناشی از عبور جریان بالاتز از جزیان نامی

هم اکنون سفارش دهید

فیوز 125~250 آمپر FUSE SIBA 125~250A DC

حمل رایگان

شرکت سازنده: SIBA

کشور سازنده:GERMANY

فیوزهای DC از رنج های 125A~250A وسیله حفاظتی در تجهیزات الکتریکیبا ولتاژ DC برای جلو گیری از سوختگی قطعات الکتریکی ناشی از عبور جریان بالاتز از جزیان نامی

هم اکنون سفارش دهید

فیوز 300~400 آمپر FUSE SIBA 300~400A DC

حمل رایگان

شرکت سازنده: SIBA

کشور سازنده:GERMANY

فیوزهای DC از رنج های 300A~400A وسیله حفاظتی در تجهیزات الکتریکیبا ولتاژ DC برای جلو گیری از سوختگی قطعات الکتریکی ناشی از عبور جریان بالاتز از جزیان نامی

هم اکنون سفارش دهید

فیوز 35~100 آمپر FUSE SIBA 35~100A DC

حمل رایگان

شرکت سازنده: SIBA

کشور سازنده:GERMANY

فیوزهای DC از رنج های 35A~100A وسیله حفاظتی در تجهیزات الکتریکیبا ولتاژ DC برای جلو گیری از سوختگی قطعات الکتریکی ناشی از عبور جریان بالاتز از جزیان نامی