خازن 10000 میکرو فاراد 100 ولت DC ایتالیا KENDEIL کندیل

( K01100103 کندیل ایتالیا )

 خازن ضد صاعقه با پوشش آلومینیوم با عایقsleeve

 نصب قطب ها به پایانه های سخت کار 

 نصب با ring clips و   threaded stud

بسیار مناسب برای کاربردهای با ESR پایین.

 ریپل جریان کم

 ابعاد کوچک و جمع و جور

kendeil

هم اکنون سفارش دهید بدون مالیات.

111 قلم

85
10000
100vdc

 خازن ضد صاعقه با پوشش آلومینیوم با عایقsleeve

 نصب قطب ها به پایانه های سخت کار 

 نصب با ring clips و   threaded stud

بسیار مناسب برای کاربردهای با ESR پایین.

 ریپل جریان کم

 ابعاد کوچک و جمع و جور

کاربردها:

طراحی شده برای کاربردهای الکترونیک قدرت تخصصی. منبع تغذیه سوئیچینگ، مبدل،  فیلتر.

بسیار مناسب برای کاربردهای با ESR پایین.

ریپل جریان کم

این دو جمله متناقضه. اگه ESR پایین باشه ریپل ولتاژ پایینه و جریان ریپلی عبوری از خازن زیاد. در نتیجه جریان AC عبوری از خازن باید بزرگ باشه.

بسیار مناسب برای کاربردهای با ESR پایین.

ریپل جریان کم

این دو جمله متناقضه. اگه ESR پایین باشه ریپل ولتاژ پایینه و جریان ریپلی عبوری از خازن زیاد. در نتیجه جریان AC عبوری از خازن باید بزرگ باشه.