فلوتر سوئیچ کنترل سطح LEVEL SENSOR CELDUC PTFA1210

( PTFA 1210 )

شرکت سازنده:CELDUC
کشور:فرانسه
قابل استفاده جهت کنترل سطح آب
LEVEL & FLOW SENSORS

CELDUC

هم اکنون سفارش دهید بدون مالیات.

525 قلم

TOP:10VA BOTTOM:3VA
0.5A 0.25A
200VDC 100VDC
10-...85+

فلوتر سوئیچ الکترومکانیکی (کنترل سطح ) شرکت سِلدوک فرانسه قابل استفاده در مخازنی
همچون : 

·   آب.

·   الکل.

·   متانول.

·   پروپانول.

·   نفت سفید.

·   روغن موتور. 

·   انواع روغن ( گیاهی و معدنی ).

·   انواع اسید ( استیک، سیتریک،فرمیک، لاکتیک، فسفریک، سولفوریک ).