رله الکترونیکی اس اس ار سلدوک 95 آمپر تک فاز SC868910 SSR

( SSR SC868910 )

شرکت سازنده:CELDUC
کشور:فرانسه
قابل استفاده جهت بارهای مقاومتی 
ZERO CROSS
حفاظت:IP20
تحریک:DC-AC

CELDUC

هم اکنون سفارش دهید بدون مالیات.

820 قلم

30*45*58.4
95A
20-256 AC/DC
24-520VAC
80
-55/+125

شرکت سازنده:CELDUC
کشور:فرانسه
قابل استفاده جهت بارهای مقاومتی 
ZERO CROSS
حفاظت:IP20
تحریک:DC-AC