سنسور

انواع سنسور جریان و ولتاژ LEM برای استفاده در UPS و تابلو های صنعتی

انواع سنسور برای تشخیص مکان جهت سرعت شمارش شفت موتور به صورت پالس BAUMER Encoder

انواع سنسور دمایی جهت جلو گیری از سوختگی قطعه از دمای بالا  THERMO SWITCH

فروش سنسور جریانswiss  LEM,خرید اینکودر BAUMER, سنسور حرارتی ترموسوییچ

سنسور

36 محصول وجود دارد.

فیلترهای فعال

هم اکنون سفارش دهید

ترنسدیوسر هال افکت 400 آمپر CHIEFUL CS400B

حمل رایگان

ترنسدیوسر هال افکت 400 آمپر CHIEFUL CS400B CURRENT TRANSDUCER

کاربردها:

درایور و کنترل سرعت موتورهای AC و سروو موتورهای صنعتی

کانورترهای استاتیک برای درایو موتورهای DC

سیستم های دارای تغذیه باتری

منابع تغذیه بدون وقفه یا UPS

منابع تغذیه سويیچینگ یا SMPS

منابع تغذیه جوشکاری

كوره هاي القايي

هم اکنون سفارش دهید

ترنسدیوسر هال افکت 1000 آمپر CHIEFUL CS1000S

حمل رایگان

ترنسدیوسر هال افکت 1000 آمپر CHIEFUL CS1000S CURRENT TRANSDUCER

کاربردها سنسور جریان:

درایور و کنترل سرعت موتورهای AC و سروو موتورهای صنعتی

کانورترهای استاتیک برای درایو موتورهای DC

سیستم های دارای تغذیه باتری

منابع تغذیه بدون وقفه یا UPS

منابع تغذیه سويیچینگ یا SMPS

منابع تغذیه جوشکاری

كوره هاي القايي

هم اکنون سفارش دهید

ترنسدیوسر هال افکت 600 آمپر CHIEFUL CS600B

حمل رایگان

ترنسدیوسر هال افکت 600 آمپر CHIEFUL CS600B CURRENT TRANSDUCER

کاربردها:

درایور و کنترل سرعت موتورهای AC و سروو موتورهای صنعتی

کانورترهای استاتیک برای درایو موتورهای DC

سیستم های دارای تغذیه باتری

منابع تغذیه بدون وقفه یا UPS

منابع تغذیه سويیچینگ یا SMPS

منابع تغذیه جوشکاری

كوره هاي القايي

هم اکنون سفارش دهید

ترنسدیوسر هال افکت 100 آمپر CHIEFUL CS100B

حمل رایگان

ترنسدیوسر هال افکت 100 آمپر CHIEFUL CS100B CURRENT TRANSDUCER

کاربردها:

درایور و کنترل سرعت موتورهای AC و سروو موتورهای صنعتی

کانورترهای استاتیک برای درایو موتورهای DC

سیستم های دارای تغذیه باتری

منابع تغذیه بدون وقفه یا UPS

منابع تغذیه سويیچینگ یا SMPS

منابع تغذیه جوشکاری

كوره هاي القايي

هم اکنون سفارش دهید

ترنسدیوسر هال افکت 200 آمپر CHIEFUL CS200B

حمل رایگان

ترنسدیوسر هال افکت 200 آمپر CHIEFUL CS200B CURRENT TRANSDUCER

کاربردها:

درایور و کنترل سرعت موتورهای AC و سروو موتورهای صنعتی

کانورترهای استاتیک برای درایو موتورهای DC

سیستم های دارای تغذیه باتری

منابع تغذیه بدون وقفه یا UPS

منابع تغذیه سويیچینگ یا SMPS

منابع تغذیه جوشکاری

كوره هاي القايي