سنسور

انواع سنسور جریان و ولتاژ LEM برای استفاده در UPS و تابلو های صنعتی

انواع سنسور برای تشخیص مکان جهت سرعت شمارش شفت موتور به صورت پالس BAUMER Encoder

انواع سنسور دمایی جهت جلو گیری از سوختگی قطعه از دمای بالا  THERMO SWITCH

سنسور 

( 39 محصول وجود دارد )

زیرشاخه ها