فیلتر توسط

صاعقه گیر

صاعقه گیرهای الکترونیکی

صاعقه گیرهای الکترونیکی TSL

صاعقه گیر

17 محصول وجود دارد.

فیلترهای فعال

هم اکنون سفارش دهید

سرج ارستر OBO 5095251 مدل V20C 2-pole+NPE 280 V

حمل رایگان

نوع سرج ارستر

سرج ارستر کلاس 2

ولتاژ نامی

230V

جریان تخلیه کل سوییچینگ

40 kA

سطح حفاظت ولتاژ

1.3 kV

زمان پاسخ

25 ns<

ظرفیت قطع جریان دنباله ای

50 KA eff

حداکثر جریان فیوز پشتیبان

160 A gL / gG

محدوده دما

-40 - +80 ° C

میزان حفاظت

IP۲۰

هم اکنون سفارش دهید

سرج ارستر OBO 5095253 مدل V20C 4-pole+NPE 280 V

حمل رایگان

نوع سرج ارستر

سرج ارستر کلاس 2

ولتاژ نامی

230V

جریان تخلیه کل سوییچینگ

40 kA

سطح حفاظت ولتاژ

1.3 kV

زمان پاس

25 ns<

ظرفیت قطع جریان دنباله ای

50 KA eff

حداکثر جریان فیوز پشتیبان

160 A gL / gG

محدوده دما

-40 - +80 ° C

میزان حفاظت

IP۲۰

هم اکنون سفارش دهید

سرج ارستر OBO 5093623 مدل V25-B+C3PH600

حمل رایگان

نوع سرج ارستر

سرج ارستر فتوولتاییک کلاس 2+1

ولتاژ نامی

600V

ناحیه (Zone) حفاظت از صاعقه

0→2

جریان تخلیه نامی (۸/۲۰)

30 KA

جریان تخلیه کل سوییچینگ

50 KA

سطح حفاظت ولتاژ

2.6 KV

زمان پاسخ

<25 ns

محدوده دما

-40 - +80 ° C

میزان حفاظت

IP20

هم اکنون سفارش دهید

سرج ارستر OBO 5094608 مدل V20-C3PH1000

حمل رایگان

نوع سرج ارستر

سرج ارستر فتوولتاییک کلاس 2

ولتاژ نامی

1000V

ناحیه (Zone) حفاظت از صاعقه

1→2

جریان تخلیه نامی (۸/۲۰)

, 20 KA

جریان تخلیه کل سوییچینگ

40v KA

سطح حفاظت ولتاژ

4 KV

زمان پاسخ

<25 ns

محدوده دما

-40 - +80 ° C

میزان حفاظت

IP20

هم اکنون سفارش دهید

سرج ارستر OBO 5094605 مدل V20-C3PH600

حمل رایگان

نوع سرج ارستر

سرج ارستر فتوولتاییک کلاس 2

ولتاژ نامی

600V

ناحیه (Zone) حفاظت از صاعقه

1→2

جریان تخلیه نامی (۸/۲۰)

, 20 KA

جریان تخلیه کل سوییچینگ

40v KA

سطح حفاظت ولتاژ

2.6 KV

زمان پاسخ

<25 ns

محدوده دما

-40 - +80 ° C

میزان حفاظت

IP20

هم اکنون سفارش دهید

سرج ارستر OBO 5093522 مدل V50-B+C 1pole+NPE

حمل رایگان

نوع سرج ارستر

سرج ارستر ترکیبی کلاس 1+2

قابلیت تحمل حداکثر جریان ضربه ای 

12.5 KA

جریان تخلیه کل (۱۰/۳۵۰)

37.5 KA

جریان تخلیه نامی (۸/۲۰)

30 KA

جریان تخلیه کل سوییچینگ

50 KA

ظرفیت قطع جریان دنباله ای

50 KA eff

حداکثر جریان فیوز پشتیبان

160 A

مجموع جریان تخلیه سوییچینگ

80 KA

هم اکنون سفارش دهید

سرج ارستر OBO 5093526 مدل V50-B+C 3pole+NPE

حمل رایگان

نوع سرج ارستر

سرج ارستر ترکیبی کلاس 1+2

ناحیه (Zone) حفاظت از صاعقه

0→2

قابلیت تحمل حداکثر جریان ضربه ای

12.5 KA

جریان تخلیه کل (۱۰/۳۵۰)

37.5 KA

جریان تخلیه نامی (۸/۲۰)

30 KA

جریان تخلیه کل سوییچینگ

50 KA

حداکثر جریان فیوز پشتیبان

160 A

مجموع جریان تخلیه سوییچینگ

80 KA

هم اکنون سفارش دهید

سرج ارستر OBO 5094457 مدل V25-B+C 1pole+NPE

حمل رایگان

نوع سرج ارستر

سرج ارستر ترکیبی کلاس 1+2

ولتاژ نامی

230V

جریان تخلیه کل (۱۰/۳۵۰)

14 KA

جریان تخلیه نامی (۸/۲۰)

30 KA

جریان تخلیه کل سوییچ

50 KA

سطح حفاظت ولتاژ

<0.9 KV

ظرفیت قطع جریان دنباله

40 KA eff

حداکثر جریان فیوز

160 A

مجموع جریان تخلیه سوییچ

60 KA