فیلتر توسط

فیوز SIBA سیبا آلمان

فیوز SIBA سیبا آلمان

فیوز SIBA سیبا آلمان

فیوز SIBA سیبا آلمان

4 محصول وجود دارد.

فیلترهای فعال

هم اکنون سفارش دهید

فیوز 35~100 آمپر FUSE SIBA 35~100A DC

حمل رایگان

شرکت سازنده: SIBA

کشور سازنده:GERMANY

فیوزهای DC از رنج های 35A~100A وسیله حفاظتی در تجهیزات الکتریکیبا ولتاژ DC برای جلو گیری از سوختگی قطعات الکتریکی ناشی از عبور جریان بالاتز از جزیان نامی

هم اکنون سفارش دهید

فیوز 125~250 آمپر FUSE SIBA 125~250A DC

حمل رایگان

شرکت سازنده: SIBA

کشور سازنده:GERMANY

فیوزهای DC از رنج های 125A~250A وسیله حفاظتی در تجهیزات الکتریکیبا ولتاژ DC برای جلو گیری از سوختگی قطعات الکتریکی ناشی از عبور جریان بالاتز از جزیان نامی

هم اکنون سفارش دهید

فیوز 300~400 آمپر FUSE SIBA 300~400A DC

حمل رایگان

شرکت سازنده: SIBA

کشور سازنده:GERMANY

فیوزهای DC از رنج های 300A~400A وسیله حفاظتی در تجهیزات الکتریکیبا ولتاژ DC برای جلو گیری از سوختگی قطعات الکتریکی ناشی از عبور جریان بالاتز از جزیان نامی

هم اکنون سفارش دهید

جا فیوز 450 آمپر FUSE SIBA 450A DC

حمل رایگان

شرکت سازنده: SIBA

کشور سازنده:GERMANY

جافیوزنگه دارنده فیوزهای DC از رنج های 35A~450A وسیله حفاظتی در تجهیزات الکتریکیبا ولتاژ DC برای جلو گیری از سوختگی قطعات الکتریکی ناشی از عبور جریان بالاتز از جزیان نامی