فیلتر توسط

مقاومت ایرانی

مقاومت ایرانی

مقاومت ایرانی

مقاومت ایرانی

4 محصول وجود دارد.

فیلترهای فعال

هم اکنون سفارش دهید

مقاومت الکتریکی,مقاومت بار,مقاومت اهمی,مقاومت صنعتی,مقاومت ایرانی,بانک مقاومت

حمل رایگان

مقاومت تک فاز و سه فاز سفارشی ساختنی فن دار برای تست منبع تغزیه ACوDC و ژنراتور و دینام و تابلو های برق

انواع مقاومت پلیتی و سرامیکی برای تبدیل انرژی الکتریکی به گرما برای جریان کشی و تست توان منابع تغذیه .

در توان و اهم های مناسب برای انواع بار های متناوب AC مستقیم DC در ولتاژ و جریان های مختلف.

باررتبه(حداکثر دمای سطح) : 50~200W≤275℃,>200W≤350℃

هم اکنون سفارش دهید

مقاومت آزمایشگاه,مقاومت رئوستا,مقاومت صنعتی,مقاومت بار,بانک مقاومت

حمل رایگان

مقاومت ترمز برای تخلیه ولتاژ برگشت از موتور برای جلو گیری اسیب به اینورتر.

مقاومت ترمز برای تخلیه ولتاژ برگشت از موتور برای جلو گیری اسیب به اینورتر.

مقاومت های ولتاژ برای تخلیه خازن ولتاژبالا 

هم اکنون سفارش دهید

مقاومت درایو,مقاومت بار,مقاومت ترمز,مقاومت سرامیکی,مقاومت سیمی

حمل رایگان

مقاومت تک فاز سه فاز سفارشی ساختنی فن دار برای تست منبع تغزیه ACوDC و ژنراتور و دینام .

 مقاومت ترمز برای تخلیه ولتاژ برگشت از موتور برای جلو گیری اسیب به اینورتر.

مقاومت های ولتاژ برای تخلیه خازن ولتاژبالا 

مقاومت ترمز ساختنی

هم اکنون سفارش دهید

مقاومت صنعتی وات بالا مخصوص بار اهمی یا بار آزمایشگاه

حمل رایگان

مقاومت صنعتی وات بالا تک فاز سه فاز سفارشی ساختنی فن دار برای تست منبع تغزیه ACوDC و ژنراتور و دینام .

 مقاومت ترمز برای تخلیه ولتاژ برگشت از موتور برای جلو گیری اسیب به اینورتر.

مقاومت های ولتاژ برای تخلیه خازن ولتاژبالا