تریستور IXYS

تکنیکال الکتریک نمایندگی فروش کمپانی IXYS المان  در ایران، آمادگی خود را جهت ارائه انواع نیمه هادی‎ها و یکسوکننده‎های تک فاز و سه فاز اعلام می‎دارد.


5.تریستور کابلی مارک وستکُد انگلیس از 130
الی 416 A  ( N series ).
6.تریستور کابلی FAST  مارک وستکُد انگلیس از 128 A الی 430 A  ( P series ).
7.تریستور دیسکی مارک وستکُد انگلیس از 194الی 6000 A  ( N series ).
8.تریستور دیسکی FAST  مارک وستکُد انگلیس از 295الی 3700 A  ( مخصوص کوره های القائی ) ( R series ).
9.تریستور دیسکی  Medium Voltage مارک وستکُد انگلیس از 349 A - 6500 V الی 3500 nA-5200 V ( K series ).
10.تریستور GTO مارک وستکُد انگلیس 500 A - 200 V الی4500 A - 4000 V ( G,S &H series ).

تریستور IXYS 

( 15 محصول وجود دارد )

جستجوی پیشرفته

موجود بودن
وضعیت
سازنده