دیود POSEICO

دیود دیسکی POSEICO یک نیمه هادی است که به عنوان سوئیچ (قطع و وصل)یک طرفه جریان عمل می کند و امکان عبور جریان (i) در یک جهت را فراهم میکند و در مقابل عبورجریان(i) در جهت مخالف به شدت مقاومت میکند. دیودها POSEICO همچنین به عنوان یکسوکننده نیز شناخته میشوند.

دیود POSEICO 

( یک محصول وجود دارد. )