ولوم ده دور 1کیلو اهم چینی MEXICO BOURNS برنز 1K

( 534.102.1K BOURNS 10TURN )

ولوم ده دور انگلیس
VISHAY SPECTROL

VISHAY ESPECTROL

هم اکنون سفارش دهید بدون مالیات.

1198 قلم

3W
1K
±5%
3600

ولوم ده دور انگلیس
VISHAY SPECTROL