ولوم تک دور 1 کیلو اهم 5 وات TEN چین

( پتانسومتر 1k صنعتی )

ولوم تک دور چینی
ته فلزی

ولوم تک دور AB

هم اکنون سفارش دهید بدون مالیات.

996 قلم

5W
1K
±5%
270

ولوم تک دور چینی
ته فلزی

5W

عالیههههههه
درجه ی یک