ولوم تک دور 10 کیلو اهم 5 وات TEN چین

( wx112(050) 10K )

ولوم تک دور چینی
ته فلزی

ولوم چینی قرمز

ولوم تک دور AB

هم اکنون سفارش دهید بدون مالیات.

39 قلم

5W
10K
±5%
270

ولوم تک دور چینی
ته فلزی

5W