ولوم تک دور 5 کیلو اهم 5 وات TEN چین

( wx112(050) 5K )

ولوم تک دور چینی
ته فلزی

ولوم تک دور AB

هم اکنون سفارش دهید بدون مالیات.

257 قلم

5W
5K
±5%
270

ولوم تک دور چینی
ته فلزی

5W