ولوم ده دور 10کیلو اهم چینی MEXICO BOURNS برنز 10K

( 534.102.10K BOURNS 10TURN )

ولوم ده دور انگلیس
VISHAY SPECTROL

VISHAY ESPECTROL

هم اکنون سفارش دهید بدون مالیات.

1496 قلم

3W
10K
±5%
3600

ولوم ده دور انگلیس
VISHAY SPECTROL

نوع خطی یا لگاریتمی ولوم ذکر نشده است