ماژول 3 تایی دیود 70 آمپر 1200 ولت دیود نعلی MXY70/12 چین

( MXY70/12 )

TECHSEM CHINA

 یک سوساز کامل است که از ترکیب 3 تایی دیود برای تبدیل برق متناوب به برق مستقیم استفاده میشود.

 از 3 سر ورودی خود 3 فاز یا نول تمام سینوسی را گرفته و در خروجی  بی نهایت نیم سیکل منفی میدهد.

TECHSEM

هم اکنون سفارش دهید بدون مالیات.

256 قلم

70A
1200V
40-...150+

TECHSEM CHINA

 یک سوساز کامل است که از ترکیب 3 تایی دیود برای تبدیل برق متناوب به برق مستقیم استفاده میشود.

 از 3 سر ورودی خود 3 فاز یا نول تمام سینوسی را گرفته و در خروجی  بی نهایت نیم سیکل مثبت میدهد.