یو پی اس

( ups )

ups  مخفف عبارت Uninterruptible power supply ، به معناي منبع تغذيه بدون وقفه است.

از مشکلات برق شهر می توان به موارد زیر اشاره کرد:

- قطع برق شهر

-کاهش ناگهانی ولتاژ

-افت طولانی ولتاژ

-افزایش شدید و ناگهانی ولتاژ

-افزایش طولانی ولتاژ

-نویز

گلداستار

هم اکنون سفارش دهید بدون مالیات.

99 قلم

یو پی اس 

یک منبع تغذیه الکترونیکی است که وظیفه اصلی آن ، تامین بدون وقفه ی توان مورد نیاز بار مصرفی می باشد ، این سیستم بین برق شهر و دستگاه مصرف کننده قرار گرفته علاوه بر تثبیت و تنظیم برق شبکه مانع از نفوذ نویز و اختلالات شبکه به تجهیزات حساس مصرف کننده می گردد . همچنین یو پی اس به عنوان منبع توان بدون وقفه با  استفاده از انرژی ذخیره شده در باتری  ، برق مورد نیاز تجهیزات مصرف کننده را تامین می نماید .
درحقیقت استفاده از یک انرژی پشتیبان مانند سیستم تامین انرژی بدون وقفه (ups) شما را قادرمیسازد که بربیشترمشکلات ناشی ازبرق شهرفائق آیید وهمچنین محافظت دربرابرقطع کلی برق را نیز بدست آورید
شما می توانید سطوح مختلفی ازحفاظت را درمقابل مشکلات برق برای سیستم خود جهت جلوگیری ازتخریب ویا ازدست دادن اطلاعات به کارگیرید.


بازگشت سرمایه

سیستم های یو پی اس مورد استفاده در بیمارستان ها، دیتا سنترها و یا اورژانس پزشکی، ممکن است هزینه بالایی داشته باشد،اما بازگشت سرمایه زمانی که حفاظت از تاسیسات را انجام می دهدمشخص می گردد. در دراز مدت، یک UPS کارآمد می تواند با کاهش هزینه انرژی ، هزینه خرید را جبران کند. این یکی از مزایای بسیاری از سیستم های تغذیه بی وقفه است.