فیوز فست 700 آمپر 690 ولت ferraz shawmut pc33ud69V700tf فراز

( ferraz pc33ud69V700tf Y300079 )

 شرکت سازنده : FERRAZ SHAWMUT فراز

کشور سازنده : FRANCE فرانسه

فیوز وسیله حفاظتی در تجهیزات الکتریکی برای جلو گیری از سوختگی قطعات الکتریکی ناشی از عبور جریان بالاتز از جزیان نامی

فیوز فست فراز جهت جلوگیری از سوختگی قظعات برق صنعتی و تابلو های کوره القایی

FERRAZ فرانسه

هم اکنون سفارش دهید بدون مالیات.

252 قلم

1000
1000

 شرکت سازنده : FERRAZ SHAWMUT فراز

کشور سازنده : FRANCE فرانسه

فیوز وسیله حفاظتی در تجهیزات الکتریکی برای جلو گیری از سوختگی قطعات الکتریکی ناشی از عبور جریان بالاتز از جزیان نامی

اصالت جنس

اصالت جنس

جنس با کیفیت و اصلی

فیوز فراز فرانسه