فیوز فست 1000 آمپر 1000 ولت ferraz shawmut pc73ud10c1000tf فراز

( ferraz pc73ud10c1000tf )

 شرکت سازنده : FERRAZ SHAWMUT فراز

کشور سازنده : FRANCE فرانسه

فیوز وسیله حفاظتی در تجهیزات الکتریکی برای جلو گیری از سوختگی قطعات الکتریکی ناشی از عبور جریان بالاتز از جزیان نامی

فیوز فست فراز جهت جلوگیری از سوختگی قظعات برق صنعتی و تابلو های کوره القایی

FERRAZ فرانسه

هم اکنون سفارش دهید بدون مالیات.

125 قلم

1000
1000

 شرکت سازنده : FERRAZ SHAWMUT فراز

کشور سازنده : FRANCE فرانسه

فیوز وسیله حفاظتی در تجهیزات الکتریکی برای جلو گیری از سوختگی قطعات الکتریکی ناشی از عبور جریان بالاتز از جزیان نامی

فراز فرانسه با قیمت عالی

سایت عالی

فروش فیوز های فراز اصل فرانسه